գիր

գիր

Dasnabedian 1995: 426

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 Acrostiche 6,10
livre

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԳԻՐ — (գրոյ, ով, ոց, ովք.) NBH 1 0558 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. (լծ. Վր. ծէրիլի, հյ. ծիր, գիծ, քերումն.) γράμμα, γραφή, χαρακτήρ littera, character Տառ դրոշմեալ. նշանագիր. արձանագիր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԱՌԱԳԻՐ — (գիր, րաց.) NBH 2 0991 Chronological Sequence: 10c ա. Չորեքդրեան. չորիւք տառիւք բաղկացեալ. որպէս է յեբր. բացարձակ անունն Աստուածոյ՝ էհւհ. այսինքն էհովահ կամ եօվա. եւ ʼի մեզ՝ Որ էն. նոյնպէս եւ անուանք միոյ միոյ յերից անձանց, Հայր, Որդի, Հոգի. որոց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՁԵՌԱԳԻՐ — (գրի, եւ ոյ.) NBH 2 0150 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ՁԵՌԱԳԻՐ կամ ՁԵՌՆԱԳԻՐ. χειρόγραφον chirographum, manuscriptum ὐπογραφή subscriptio. (իսկ ածակ. χειρόγραφος manuscriptus ). Ձեռամբ գրեալ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Ա — ( ) I. NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c մջ. Ա՛. Ա՛յ, ո՛վ. է՛յ. եա՛, հա՛, պրէ. *Ա՛, դու աստուած իմ ես. Ոսկիփոր.: *Ա՛ թշուառական. Ճառընտ.: մջ. Ա՛ Ա՛. մջ. Oimoi, Hei mihi! եբր. ա՛ա՛: Ո՛ո՛. ո՛հ ո՛հ. օ՛օ՛, ա՛յ ա՛յ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱԳԻՐ — ( ) NBH 1 0902 Chronological Sequence: 15c գ. ԼՈՒՍՆԱԳԻՐ կամ ԼՈՒՍԱԳԻՐ. Գիր նշանակ աւուրց նորոյ լուսնի. *Ի հայոց թուին ՟Ռ՟Կ՟Ղ. լուսնագիրն ՟Գ. եւ լրման գիրն ՟Ժ՟Ը, գիր շաբաթուն ՟Ե էր: Լուսագիր այսպէս արա՛. կալ լուսադիր տարւոյն. ՟Դ թիւ ʼի բա՛ց առ. որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍՆԱԳԻՐ — ( ) NBH 1 0902 Chronological Sequence: 15c գ. ԼՈՒՍՆԱԳԻՐ կամ ԼՈՒՍԱԳԻՐ. Գիր նշանակ աւուրց նորոյ լուսնի. *Ի հայոց թուին ՟Ռ՟Կ՟Ղ. լուսնագիրն ՟Գ. եւ լրման գիրն ՟Ժ՟Ը, գիր շաբաթուն ՟Ե էր: Լուսագիր այսպէս արա՛. կալ լուսադիր տարւոյն. ՟Դ թիւ ʼի բա՛ց առ. որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՏԱՌ — (ի, ից.) NBH 2 0847 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. στοιχείον, εία elementum, ta Տարր. նախկին նիւթ զգալեաց. ... *Արդեօք չորք տառքդ ամենեցո՛ւն են, թէ բնութիւն ինչ առանձինն: Ստուգաբանեալ զտառս՝ լինի տարր. վասն զի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԵՐԹՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 1004 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 13c գ. ποίησις poesis. իտ. poesia ποιητική poetica, ce. որ եւ ՔԵՐԹՈՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ, ՔԵՐԹՈՒԹԻՒՆ. այսինքն Կերտողութիւն չափաբերական բանից. բանաստեղծութիւն. (յն. բի՛իսիս այսինքն առնելութիւն.) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԳԻՐ — ( ) NBH 1 0126 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c ա. ἅγραφος, ον non scriptus, um Որ ինչ չէ գրեալ ի սուրբ գիրս կամ յարտաքինս. չանցեալ ʼի գիր. աւանդութեամբ հասեալ. ʼի բնէ յայտնի. չիգրած. ... *Օրէնս անգիրս:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴԱՐՁ — I. (ի, ից.) NBH 1 0131 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. ἁμετανόητος animum mutare nescius, impoenitens որ եւ ԱՆԴԱՌՆԱԼԻ. Անզեղջ. յամառ. անփոփոխ ʼի չարեաց. դարձի չեկօղ. ... *Վասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՊԱՀԱՐԱԶԱՆ — (ի.) NBH 1 0271 Chronological Sequence: Early classical գ. ԱՊԱՀԱՐԱԶԱՆ ԱՊԱՀԱՐԶԱՆ, ἁποστάσιον repudium Արձակումն կնոջ յառնէ ըստ կերպի հին օրինաց, կամ այլազգեաց. (իբրու մեկնիլ ʼի հարազատ առնէ կամ ʼի հարսնէ) .... Տե՛ս եւ ԱՐՁԱԿՈՒՄՆ. Տացէ նմա գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.